Visie op conflicten

De manier waarop mensen naar de wereld kijken verschilt. De manier waarop je er naar kijkt bepaalt in hoge mate wat je denkt, doet en zegt. Ook je professionele handelen wordt hier grotendeels door bepaald.

Het kan dan ook heel verfrissend zijn om zo af en toe jezelf bewust te maken hoe je op een bepaald onderwerp naar de wereld kijkt en misschien wel tot de ontdekking komen dat je eigenlijk veel meer voor een andere kijk voelt…..nu je er nog eens echt over nagedacht hebt. Inzichten op dat bewustzijnsniveau vertalen zich over het algemeen ook in gedragsveranderingen (zowel professioneel als privé)
Neem nou conflicten, daar kun je grofweg van zeggen dat er drie dominante visies zijn.

Goed beschouwd is het dus logisch, dat je visie tot heel verschillend handelen en reageren in dezelfde situatie kan leiden. Professioneel is; als je aan de hand van de conflictsituatie kunt beoordelen welke benadering en aanpak past bij de gewenste oplossing.