Onze visie

Kwaliteit van de arbeid draagt in hoge mate bij aan de kwaliteit van leven. Onder de kwaliteit van de arbeid verstaan wij; op een bevredigende manier kennis en kunde inzetten om te komen tot een door anderen en jezelf gewaardeerde prestaties.

Werk vraagt tegenwoordig van elke persoon en vormen van samenwerkingsverbanden een continue ontwikkeling.
Wij bedoelen ont-wikkeling door interventies ter verhoging van het bewustzijn of analyse van (intermenselijke)processen.

Open communicatie is de ultieme weg om een oplossingsgerichte samenleving vorm te geven. Ieder mens is in principe in staat tot zelfsturing, waarbij ze evenveel respect voor zichzelf als voor hun omgeving hebben.

Onze missie is daarom een bijdrage te leveren in het verhogen van de kwaliteit van leven en daarmee het omzetten van negatieve - in positieve energie. Zowel op individueel, groeps- en collectief niveau door mensen te begeleiden naar een communicatieve, zelfsturende oplossing.

Onze belofte is:
Je conflict wordt snel en bevredigend opgelost.
Je krijgt meer energie voor positieve zaken.
Je krijgt meer zelfvertrouwen.
Je durft de architect van je eigen leven te zijn.

Wij hebben Cozes geïntroduceerd, dat gebaseerd is op de filosofie en basis overtuiging dat mensen toe zijn aan een culturele communicatieve omgeving die gericht is op de mogelijkheid tot ontwikkeling van communicatieve zelfsturing. Voor meer informatie over Cozes verwijzen wij naar de website.

Wij geloven niet in gestandaardiseerde aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat elke context zijn eigen dynamiek, met daarbij behorende benaderingen, heeft.
Bij alles wat wij doen zoeken wij aansluiting op die context.