Strategische aanpassingen

Organisaties veranderen meer dan ooit. De aanleiding daarvoor is vaak door invloeden van buitenaf (bijv. toenemende concurrentie, veranderende eisen of fusies). Ook interne invloeden kunnen om een verandering vragen (bijv. sterk verloop van personeel of implementatie nieuwe ICT). Deze veranderingen brengen vaak een wijziging in de strategie met zich mee.
Beslissingen op strategisch niveau worden niet altijd ervaren als een gewenste verandering door de mensen die het uitvoeren.
Een wijziging in strategie vraagt om een gedegen begeleiding om er voor te zorgen dat intern ook gebeurt wat extern verkondigd wordt.