Samenwerking

Of het nu gaat om collega's, teams, afdelingen binnen organisaties of de samenwerking met andere organisaties, het resultaat is afhankelijk van de mate van samenwerking. Daar staat tegenover dat er ook steeds meer initiatieven zijn geweest die de onderlinge rivaliteit benadrukken (bijvoorbeeld contractmanagement, de 'balanced scorecard', prestatiebeloning, e.d.). De onderlinge concurrentie bewerkstelligt een spanningsveld om tot een vruchtbare samenwerking te blijven komen. Daarvoor is het nodig dat het belang van de samenwerking onderkent wordt en de assertiviteit in hoge mate ontwikkelt is.

Veelal verwarren mensen een goede werksfeer met samenwerken. Terwijl een goede werksfeer juist een signaal kan zijn van slechte samenwerking (door vermijdend gedrag). Zo zien we ook een ontwikkeling binnen onderwijs waarbij studenten steeds meer projectopdrachten krijgen die om samenwerkingskwaliteiten vragen. Ondertussen hebben wij onze vraagtekens bij de begeleiding daarvan. Het komt nogal eens voor dat, één student verantwoordelijk is voor het groepscijfer.

Bij het managen van grote, complexe projecten is het spanningsveld dat ontstaat tussen de staande organisatie en de projectorganisatie het groots als het gaat over de samenwerking. Projectleiders van dergelijke projecten moeten dan ook beschikken over hoge mate van onderhandelingsvaardigheden en conflictmanagement en conflictonderhandeling.

Wij komen graag met u in gesprek over de diverse methodes om samenwerking te verbeteren. Daarbij kunt u denken van assertiviteitstrainingen tot aan het opzetten van crossfunctionele teams.