AVIV

AVIV is een ingenieursbureau dat zich richt op externe veiligheid, risicoanalyse en risico(beleid + informatie + voorlichting).
Met deze organisatie hebben we een traject gedaan over de toekomstvisie van de organisatie op basis van SWOT-analyse.

Waar mogelijk werken we ook samen als het gaat om meer omvangrijke en diverse projecten.