Organisatiecultuur


Onder organisatiecultuur verstaan wij het stelsel van dominante normen en waarden dat richting geeft aan het gedrag van de medewerkers.
Dit is de kern van de organisatie die in hoge mate bepalend is voor de motivatie van de mensen die in die organisatie werken.
De cultuur is één van de meest belangrijke aspecten van management maar wordt door de ongrijpbaarheid daarvan vaak onvoldoende op waarde geschat.

Cultuur kan zichtbaar en meetbaar gemaakt worden. Er zijn methoden en technieken om de cultuur te beïnvloeden om die te laten aansluiten bij de strategie en de structuur van de organisatie. Het is altijd van belang dat er een evenwicht is tussen strategie, structuur en cultuur. Bij veranderingen is het raadzaam om te toetsen of dit evenwicht opnieuw wordt bereikt. 

Een voorbeeld van een cultuurwijziging is als binnen een organisatie veel taakgericht wordt gewerkt en er een wens is om te komen tot een meer resultaatgerichte cultuur. Er is dan een samenhang tussen wat van de medewerkers gevraagd wordt, de stijl van leidinggeven en gehanteerde regels die gelden. De gewenste cultuur heeft dan aspecten van zelfsturing (voor de medewerkers), faciliterend management en deregulering.