Pesten op het werk

Mobbing is het systematisch iemand intimideren of pesten, terwijl die persoon zich daar onvoldoende tegen kan verweren. Bekende vormen van mobbing zijn:

  • Discriminatie
  • Pesten
  • Sexuele intimidatie
  • Fysiek geweld
  • Psychisch geweld

Mobbing is soms overduidelijk. Iedereen weet dan dat het gebeurd maar niemand grijpt in.
Soms is het echter veel subtieler, bijvoorbeeld als iemand stelselmatig genegeerd wordt.
Bij een goed geïntegreerd conflictmanagementbeleid is duidelijk dat het dan gaat om ongewenst gedrag waar aandacht aan besteed wordt.
Slachtoffers kunnen zich daardoor gesteund voelen en weten waar ze moeten zijn om te zorgen dat er iets gaat veranderen.

Natuurlijk kan ook actie worden ondernomen als er geen formeel geformuleerd beleid is.
Mediation kan, zowel op individueel- als op groepsniveau vaak uitkomst bieden.


 

Pesten op het werk komt meer voor dan meestal gedacht wordt.