mediationproces

Een mediationproces kent over het algemeen een aantal fases.

In de voorbereiding krijgen de deelnemers informatie over het mediationproces.
Er is een eerste contact waabij ook aan de orde komt wat de aard van het conflict is en het onderwerp van het geschil.
Ook worden er afspraken gemaakt over de lokatie, data en verdeling van de kosten.

De werkelijke mediation begint met partijen hun eigen visie op het conflict te laten vertellen.
De mediator probeert het conflict zo breed mogelijk op tafel te krijgen door vragen te stellen.
Als dat voldoende gedaan is komen de diverse belangen aan de orde.
Er wordt gekeken naar gezamenlijke belangen en eventuele clustering daarvan.

Als de belangen voldoende zijn uitgediept wordt de stap gemaakt naar het onderzoeken van mogelijkheden.
Als het goed gaat is dit een creatief proces waarbij allerlei mogelijkheden de revue passeren.
Daarna komen de (gezamenlijke) oplossingen aan de orde en wordt naar overeenstemming gezocht.
Als die er is dan wordt dat of vastgelegd of bevestigd.

Dit proces komt meestal tot stand in een aantal gesprekken.