Anders dan rechtspraak

Mediation is een vorm van Alternative dispute resolution (ADR). Daar wordt mee bedoeld dat het een alternatief is op 'het naar de rechter gaan' of het voorleggen aan een derde.

In Nederland wordt het dan ook vertaald als 'Anders Dan Rechtspraak'. 

De mediator leidt de gesprekken zodanig dat duidelijkheid ontstaat over de verschillende belangen en stimuleert de deelnemers om diverse oplossingen aan de orde te stellen.
De-escalatie van het conflict maakt dat mogelijk.
De zelfbeschikking van de betrokkenen staat voorop. De mediator begeleidt het proces en komt niet zelf met oplossingen.
Het mediationproces kent een aantal fases die u kunt zien als u hier klikt. 
Over het algemeen wordt er gewerkt met een mediationovereenkomst

Voordelen van mediation zijn:

  • Mediation is een informele procedure.
  • Mediation is een besloten, vertrouwelijke procedure (geen vuile was naar buiten en geen munitie voor een eventueel proces in de toekomst).
  • Mediation is een snelle en (relatief) goedkope procedure (in vergelijking tot arbitrage of rechtspraak).
  • Partijen hebben een actieve rol en houden zelf de oplossing in de hand.
  • Communicatiestoornissen worden (bij een geslaagde mediation) weggenomen.
  • Er treedt geen onnodige verdere beschadiging van relaties op.
  • Er is ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen.
  • Er wordt (bij een geslaagde mediation) een gezamenlijke oplossing geformuleerd. Dit geeft een hoge acceptatiegraad en een 'win-win'-resultaat.

Het kan heel vruchtbaar zijn om nieuwe invalshoeken voor het geschil te vinden. Er kunnen bijvoorbeeld toezeggingen worden voorgesteld op punten die de andere partij niet geëist had, om op andere terreinen toezeggingen terug te krijgen.

De "houdbaarheid" van de oplossing is groot omdat partijen alleen instemmen met de oplossing die hen allemaal voordeel biedt.