ConflictmanagementSysteem (CM-Systeem).

Hoe zorgt u dat u niet 'overvallen' wordt door conflicten die al veel te lang spelen of veel hoger zijn opgelopen dan nodig? Conflicten kunnen als incidenten worden gezien. Daar doe je dan wat mee als het nodig is. Nadeel daarvan is dat je er altijd door kunt worden 'overvallen' en dat de aanpak voor iedereen onvoorspelbaar is. Door in een organisatie een samenhangend systeem op te zetten, gericht op het voorkomen en tijdig signaleren van conflicten, ontstaat herkenbaar beleid op dit onderwerp. Er gaat minder energie verloren, er wordt tijdig aandacht besteed waardoor de werksfeer voortdurend verbetert. Een conflictmanagementsysteem kan een geintegreerd onderdeel zijn van uw risicomanagement.

Succesvolle probleemoplossing leidt bovendien niet alleen tot het wegnemen van de frustratie, maar ook tot hogere effectiviteit, vertrouwen, openheid, attractie en ontpersonalisering van toekomstige conflicten. Tevens dringt het ongewenst gedrag zoals mobbing, pesten op het werk, terug.