Conflicten oplossen

Conflicten kosten veel energie. Zeker als het niet meer alleen over de inhoud gaat maar er ook persoonlijke ergernissen bijkomen. Het lijkt logisch om in deze situaties snel een oplossing te zoeken, toch gebeurt dat meestal niet. Als de situatie zo is dat u er samen niet meer uitkomt dan bieden wij u graag een passende oplossing.

Conflicten op het werk verworden te vaak tot slepende kwesties die soms jarenlang energie en geld kosten. Mensen weten niet hoe ze er iets aan kunnen doen of zetten de 'hakken in het zand'. Het lijkt dan alsof iedereen alleen nog zit te wachten op het moment dat de zaak zo ver is geëscaleerd dat de rechter er aan te pas moet komen. Dan kost het opnieuw geld en energie, vaak zonder bevredigende oplossing.
Als het gaat om medewerkers (of afdelingen) die een conflict met elkaar hebben is het soms nog lastiger. De escalatie daarvan komt meestal niet bij een rechter terecht maar kost wel degelijk energie en geld. Dat brengt diverse ongewenste consequenties met zich mee. Waardevolle mensen kunnen zich ziek melden of de organisatie verlaten, er treedt productieverlies op en, in het ergste geval, kan er sprake zijn van sabbotage. De invloed op de eigen organisatie maar ook op de relatie met opdrachtgevers en klanten kan funest zijn.

Wrijving geeft glans! (conflictvisies)
Is dat uw eerste gedachte als het gaat over conflicten?
Onze ervaring is anders. Conflicten kosten vooral veel energie, lossen zichzelf zelden op en duren vaak veel langer dan in eerste instantie gedacht werd.
Conflictsituaties op het werk zorgen vooral voor productieverlies, gebrek aan noodzakelijke samenwerking, verzuim en ongecontroleerd verloop.
Energie gebruik je maar één keer!
Conflicten kunnen ook leiden tot constructieve en creatieve verbeteringen maar dat gaat zelden vanzelf.

Conflicten oplossen is een vak apart. 
Sommige mensen zijn er ‘van nature’ goed in maar het merendeel (ook managers) heeft geen idee en zit met de handen in het haar.
Onopgeloste conflicten kunnen jaren doorsudderen of zo hoog oplopen dat alleen de gang naar de rechter nog als oplossing wordt gezien. 
Maar het kan anders!!!

Wat kosten die conflicten?
Alleen in Nederland zijn er jaarlijks 333.000 langdurige conflicten op het werk.
Er zijn jaarlijks 60.000 verzuimgevallen die direct samenhangen met een arbeidsconflict (ziekteverzuim).
Dat levert 1,3 miljoen  conflictgerelateerde verzuimdagen per jaar op.
De kosten van de behandeling van conflicten, met inbegrip van de benodigde managementtijd, bedragen op jaarbasis € 3 miljard.

Herkent u de hoge kosten van conflicten en ziekteverzuim in uw eigen organisatie?
Herkent u ook dat energie die u er aan kwijt bent niet in verhouding staat tot de tijd die u er aan besteed?

ADR.
De afkorting ADR staat voor Alternative dispute resolution, het 'anders' oplossen van geschillen. 
'Anders' dan een juridische procedure en de gang naar de rechter. 
In Nederland wordt daarom ook vaak gesproken over ‘Anders Dan Rechtspraak’.
Mediation is een vorm van ADR die aansluit bij de poldercultuur van het er samen uitkomen. 
Zelf tot een bevredigende oplossing komen die ook uitzicht biedt op betere samenwerking in de toekomst.