Conflictbeleid

Conflicten worden veelal benaderd als incidenten, waardoor veel mensen er lange tijd alleen mee worstelen.
Het gevolg hiervan is dat mensen zich steeds meer 'vastzetten' in de problematiek en het conflict zich van kwaad tot erger ontwikkelt.
De mogelijkheden om tot een constructieve oplossing te komen nemen evenredig af en de gevolgen, in termen van ziekte, energie en kosten nemen evenredig toe.
Het doel van een geïmplementeerd CM-systeem is een helder beleid op het omgaan met conflicten binnen uw organisatie en in het contact van uw organisatie met haar omgeving. De informatie en communicatie over uw ontwikkelde beleid maakt conflicten tot een vroegtijdig bespreekbaar onderwerp. Het is dan duidelijk dat er vele mogelijkheden zijn, toegesneden op het voorliggende conflict, om tot een oplossing te komen.