Breuken in de organisatie


Onder een 'breuk' in de organisatie verstaan wij een duidelijk verschil van inzicht of inzet tussen (lijn)management en uitvoering.
Die breuk kan ook tussen verschillende managementniveaus liggen of tussen afdelingen. Het gaat dus om onderdelen die werken vanuit een verschillende opvatting en vaak last hebben van de denk- en werkwijze van de ander. Een voorbeeld daarvan is een organisatie waarbij het management stuurt op efficiency en de medewerkers klantgerichtheid nastreven, waarbij dit ervaren wordt als tegenstrijdige zaken.
Dit onderwerp is de laatste jaren vaker aan de orde gekomen omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van diensten naar producten. 

Een 'breuk' zoals in dit voorbeeld heeft veel sociaal-emotionele aspecten waardoor een aanpak van open communicatie passend is. Een dergelijk proces kenmerkt zich in de omslag van discussie naar dialoog.