Teammediation

Teammediation

Onenigheden in teams, die zich onder meer uiten in slechte samenwerking, pestgedrag of ziekteverzuim kunnen op een effectieve manier met mediation opgelost worden. De teamleden tekenen, evenals bij een mediation waar twee partijen betrokken zijn, de overeenkomst. Het voordeel van mediation is, dat het of de problematiek oplost, of helder maakt dat er in de bestaande context geen oplossing is. De ervaring leert dat de inzet van mediation, ongeacht de uitkomst, een belangrijke processtap is voor alle betrokkenen. Onze aanpak bij teammediation is gericht op de onderlinge processen en de context. Wij richten ons op de interactie en gegroeide systemen tussen mensen, welke wij bespreekbaar maken.

Ons aanbod