Spanningen

Spanningen

Ontwikkelsessies “spanningen opmerken en bespreekbaar maken”.

Alle niveaus leidinggevenden. Bij voorkeur in company, aangezien dan een gezamenlijk referentiekader op het onderwerp ontstaat en er sprake kan zijn van intervisie.

De locatie kiezen wij in de omgeving van de organisatie.
Maximaal 10 deelnemers.

  • Individueel intakegesprek.
  • Vier gezamenlijke interactieve dagdelen.
  • Individueel begeleidingsgesprek.

Tijdens de sessies:

✓ Bespreken wij (interactief) hoe je de spanning kunt onderkennen.
✓ Besteden wij aandacht aan de escalatiefases van conflicten.
✓ Wat escalerend en wat de-escalerend werkt.
✓ Geven inzicht in de systemische benadering; het gaat primair over dat wat tussen mensen en de context gebeurt. Dit in tegenstelling tot het vinden of aanwijzen van een schuldige.

Tijdens de individuele gesprekken:

✓ Vragen we een korte test te doen die inzicht geeft in de eigen houding ten aanzien van conflicten.
✓ Bespreken de uitslag en besteden aandacht aan de professionele afstand van een leidinggevende bij conflictsituaties.

Onze ervaring leert dat het reflecteren op kwesties inzicht geeft in de eigen handelwijze tot dan toe. Vervolgens breekt de tijd aan om situaties bewust bekwaam te benaderen.

Mediation

Als MfN registermediator zijn wij gehouden aan de regels en richtlijnen van het register. (voor meer informatie https://mfnregister.nl/)

Afhankelijk van de kwestie vinden individuele intakegesprekken plaats of een eerste gezamenlijke bijeenkomst. De intakegesprekken duren anderhalf uur en bijeenkomst in principe maximaal twee uur. Het kan voorkomen dat een kwestie in één bijeenkomst opgelost kan worden dat kan dan maximaal vijf uur duren.
Wij maken op korte termijn ruimte in de agenda, want wij willen kwesties (voor ieders welzijn) zo snel mogelijk oplossen.

Afhankelijk van de problematiek leert ons de ervaring dat gemiddeld vier bijeenkomsten volstaan om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen.
Het kan voorkomen dat er, tussentijds, individuele gesprekken nodig zijn.
De bijeenkomsten vinden in principe om de twee weken plaats op een door ons bepaalde locatie.

Teammediation

Bij teammediaton vinden altijd individuele intakegesprekken plaats.
In tijd en tijdsbeslag is het niet anders dan bij andere mediations.
Na de intakefase geven wij bij de eerste gezamenlijke bijeenkomst terug hoe wij naar de kwestie kijken. Dit is gericht op wat er tussen mensen gebeurt, waarbij wij ook aandacht schenken aan de context waarbinnen zaken gebeuren.

Onze aanpak en benadering van mediation is gestoeld op Cozes.

Neem contact op.