Mediation

Mediation

Mediation betekent niets anders dan onder leiding van een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen bij een geschil of conflict. Omdat er geen beslissende derde (bijvoorbeeld een rechter) in het spel is, gebeurt dit altijd op de voorwaarde dat deelname vrijwillig is, de zogenaamde zelfbeschikking.

De mediation start met het ondertekenen van een overeenkomst, waarmee alle betrokkenen instemmen met de geheimhouding en vertrouwelijkheid van alles dat aan de orde komt. Bovendien geeft eenieder hiermee aan, dat ze de kwestie samen willen oplossen en daar ook de bijbehorende inspanning voor zullen leveren.

De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en is verantwoordelijkheid voor de procesbegeleiding. Partijen maken voor allen acceptabele oplossingen. De mediator kan ondersteunen bij de inventarisatie van mogelijke oplossingen maar betrokkenen maken zelf keuzes.

Voor nadere informatie over mediation verwijzen wij graag naar de website https://mfnregister.nl/

Ons aanbod