Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Bewustwordingsproces “duurzame inzetbaarheid”.

Twee dagdelen interactieve sessie met de bedrijfsleiding.
Aan de orde komen:

 • Welke plek neemt het onderwerp op dit moment in.
 • In welke mate zijn medewerkers geïnformeerd.
 • Wat zijn de voor- en nadelen als duurzame inzetbaarheid een speerpunt is in de bedrijfsvoering.
 • Besluit over de mate waarin duurzame inzetbaarheid een onderdeel van de bedrijfsvoering zal zijn.

Als er voldoende draagvlak is bij de leiding om te investeren, voeren wij acht individuele gesprekken met een dwarsdoorsnede van het bedrijf. Vervolgens doen wij aanbevelingen en brengen een advies uit.

Ontwikkeltraject communicatieve zelfsturing.

Wij geven een inleiding over de samenhang van communicatieve zelfsturing en duurzame inzetbaarheid. Daarbij gaan wij in op de bedrijfscultuur die past bij een dergelijke ontwikkeling. Wij leggen uit waarom dan nooit meer sprake hoeft te zijn van reorganisaties en innovatie als vanzelf gaat. Vervolgens bespreken wij of en in welke mate er mogelijkheden zijn met het bedrijf stappen te zetten in een dergelijke ontwikkeling. De aanpak en interventies die wij adviseren sluiten aan op de context.

Professioneel rustpunt.

Persoonlijke gesprekken, waarbij mensen met de benen op tafel kunnen zeggen wat hen bezighoudt. Niets is raar, alles is bespreekbaar. Wij stellen vragen om het zelfinzicht te vergroten en dragen theorieën en praktijksituaties aan die helpend kunnen zijn in een omslag van onbewust onbekwaam naar bewust en uiteindelijk onbewust bekwaam.

Mensen die dergelijke gesprekken met ons hebben gevoerd hadden heel verschillende vraagstukken:

 • Ik wil mijn organisatie ontwikkelen, maar weet niet hoe.
 • Ik wil dat mijn medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen.
 • Ik heb een burn-out gehad en wil daar nu uit blijven.
 • Ik wil assertiever zijn.
 • Ik wil een loopbaanstap maken.
 • Ik ben gestrest en weet niet hoe ik dat kan stoppen of wat ik moet veranderen.
 • Ik heb een persoonlijk ontwikkelbudget, wat kun je me daarvoor brengen.
 • Ik wordt gepest.
 • Ik kan niet omgaan met mijn baas.
 • Ik ben door mijn baas gestuurd, omdat hij denkt dat ik begeleiding nodig heb.
 • Etc.

Vaak geven drie gesprekken, eens in de twee weken, al voldoende handvatten om een stap verder te komen.
Aan het eind van elk gesprek wordt desgewenst een nieuwe afspraak gemaakt.

De ervaring leert dat sommige mensen het prettig vinden om na een aantal gesprekken eens in de vier of zes weken te blijven komen. Anderen komen na een tijd terug met een actueel onderwerp en zijn twee of drie gesprekken weer voldoende.

Ook een keer vrijuit spreken over wat je dwars zit of graag anders wilt;
Neem contact op.