Gemeente Deventer

De gemeente Deventer zoekt voortdurend naar mogelijkheden om burgers te ondersteunen in het vinden van werk.
Daarvoor worden samenwerkingsrelaties aangegaan met diverse andere organisaties, wordt kennis uitgewisseld en werkprocessen aangepast.
Wij hebben in de periode van 2010 tot 2011 dit proces in de ketensamenwerking van werk en inkomen begeleid.

Referenties

meer informatie?

Wij kunnen u alles vertellen over onze werkzaamheden. Bel of mail ons, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!

Contact formulier