Coaching en Counseling

coaching en counseling voor groei

coaching en counseling voor groei

 Is de ondersteuning werkgerelateerd en gericht op het leerproces, dan spreken we van coaching. Richt de begeleiding zich op het individu en persoonsgerelateerde problemen, dan noemen we dat counseling. In alle gevallen geldt dat het leerproces zo effectief mogelijk moet worden ingericht. We bekijken dus per keer wat nodig en gewenst is en richten ons vooral op de toekomst en groei.

 

 

Individuele coaching

Bij individuele coaching van een werknemer, worden in overleg met de leidinggevende vooraf leerdoelen geformuleerd. Die kunnen betrekking hebben op specifieke vaardigheden of het werkproces in zijn totaliteit. Na de eerste analyse spreken we een concreet leertraject af met een einddoel en tussentijdse evaluatiemomenten. Enkele voorbeelden:

 

  • Managementvaardigheden
  • Pedagogische vaardigheden
  • Didactische vaardigheden

 

Individuele coaching kan ook worden ingezet in het kader van loopbaanontwikkeling.

 

Groepscoaching

Samen met de leidinggevende stellen we vooraf de leerdoelen vast die op de groep van toepassing zijn. Denk hierbij aan de collectieve patronen in gedrag en denken van de betreffende groep. Op basis van de eerste analyse komen we tot een concreet leertraject met tussentijdse evaluaties en een vastgesteld einddoel. Enkele voorbeelden:

 

  • Verbeteren van samenwerking
  • Verantwoordelijkheidsontwikkeling
  • Conflicthantering

 

Counseling

In een eerste kennismakingsgesprek inventariseren we de problemen. Zo kunnen we meteen inschatten wat de inhoud en omvang van het traject zal zijn. Zodra de leerdoelen zijn vastgesteld, starten we met de gesprekken. Het einddoel is (weer) op eigen kracht problemen te hanteren, op te lossen en in de toekomst te voorkomen: wie ben ik, wat wil ik, wat wil ik veranderen? Wanneer kiezen voor counseling? Enkele voorbeelden:

 

  • Vastlopen in de huidige functie
  • Re-integratie na een burn-out

 

Coaching van JOAK

We hebben een jarenlange ervaring op het gebied van individuele en groepscoaching en die delen we graag met iedereen die daar behoefte toe heeft. Ieder mens is anders, dus vraagt om zijn eigen specifieke begeleiding. Daar kijken we goed naar en dat vormt samen met onze kennis de basis voor een persoonlijk, professioneel coachingstraject.

 

Laat u door ons coachen en in no time bent u er weer! Maak meteen een afspraak.

Referenties

meer informatie?

Wij kunnen u alles vertellen over onze werkzaamheden. Bel of mail ons, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!

Contact formulier